Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Władysława Brateusa - wspaniałego Człowieka, Przyjaciela, Pasjonata, wieloletniego dyrektora technicznego Radia Koszalin. | Konsbud Audio

Jesteś tutaj

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Władysława Brateusa - wspaniałego Człowieka, Przyjaciela, Pasjonata, wieloletniego dyrektora technicznego Radia Koszalin.

07.05.24

Z wielkim smutkiem i najgłębszym szacunkiem pożegnaliśmy Władysława Brateusa - wspaniałego Człowieka, Przyjaciela, Pasjonata, wieloletniego dyrektora technicznego Radia Koszalin. Z Władysławem znaliśmy się od początku jego pracy w radiu. Pomagaliśmy urzeczywistnić jego ideę stworzenia rozgłośni, którą sobie wymarzył. I to mu się udało. Ostatni raz współpracowaliśmy w 2022 roku - zrobiliśmy wymianę generacyjną systemu routingu i konsolet DHD audio w Radiu Koszalin.

Władysław Bartus był człowiekiem wielkiego formatu. Jego odejście jest niepowetowaną stratą. Składamy wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i pracownikom Radia Koszalin.

Władysław Brateus rozpoczął pracę w Polskim Radiu Koszalin w styczniu 1991 roku. W 1995 roku został dyrektorem technicznym. Był odpowiedzialny za najważniejsze dla rozgłośni obszary. Jego zaangażowanie w opracowywanie dokumentacji technicznych i warunków przetargowych spowodowało, że powstawały kolejne oddziały terenowe Polskiego Radia Koszalin, m.in. w Kołobrzegu, Słupsku czy Szczecinku.

Największym sukcesem Władysława Brateusa było otwarcie w 2002 roku nowej siedziby Polskiego Radia Koszalin, która funkcjonuje do dziś. Obiekt został precyzyjnie zaprojektowany na potrzeby nowoczesnego radia. W momencie oddania do użytku był najnowocześniejszym budynkiem tego typu w Europie. Zgodnie z sugestiami Władysława Brateusa na powierzchni prawie 3 tys. m2 utworzono dwa studia emisyjne, studio produkcyjne, studio nagraniowo-koncertowe i newsroom. Jak podkreślają zgodnie pracownicy rozgłośni "to techniczne dziecko i dzieło Władka".

Produkty