Brylant Polskiej Gospodarki 2020 | Konsbud Audio

Brylant Polskiej Gospodarki 2020

Miło nam poinformować, że nasza firma została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem „Brylant Polskiej Gospodarki 2020”. Jest to nagroda oparta na analizie obiektywnych kryteriów gospodarczych, potwierdzających stały wzrost wartości rynkowej marki Konsbud Audio. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które motywuje nas do dalszej pracy.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 200 tysięcy przedsiębiorstw.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystał podstawowe wskaźniki: C/Z i C/Wk. Ten pierwszy w październiku 2020 r. był wyjątkowo wysoki, wyniósł 42,2, co podbijało wartość firm wykazujących zyski.

  

Produkty