Teatr Muenster rozbudowuje sieć cyfrową NEXUS

Teatr Muenster rozbudowuje sieć cyfrową NEXUS

Teatr Muenster wykorzystał okres letniej przerwy by rozbudować swój dotychczasowy system, oparty o konsoletę AURUS i sieć cyfrową NEXUS, zakupiony od berlińskiego producenta Stage Tec. W Małej Sali zainstalowano dwie konsole CRESCENDO-T z 24 i z 16 tłumikami. Istniejąca sieć NEXUS została rozszerzona o router NEXUS STAR i jednostki interfejsów (Base Device). Dostarczono również nowe interfejsy światłowodowe, Dante, a także siedem kart DSP – RMDQ. Oprogramowanie sieci NEXUS zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

Większa konsola CRESCENDO-T została zainstalowana jako główna konsola  w reżyserni. Równolegle w audytorium, działa druga mniejsza konsola. Crescendo-T, dzięki swoim unikatowym cechom, doskonale sprawdza się w przestrzeniach teatralnych. Automatyka statyczna została rozszerzona o nowe funkcje, np. wyzwalanie scen za pomocą timecode’u i oferuje teraz taką samą funkcjonalność co AURUS. Rozbudowano także korektor, który obecnie składa się z filtrów parametrycznych, filtru górnoprzepustowego, filtru dolnoprzepustowego i 2-óch filtrów pułkowych. Konsoletę wyposażono także w opcję Automixera.

Od 2010 roku, to AURUS odpowiada za doskonały dźwięk w Sali Wielkiej Teatru Muenster. W routerze NEXUS STAR pięć kart RMD zastąpiono pięcioma nowymi kartami RMDQ, które wraz z aktualizacją oprogramowania AURUS oferują więcej zasobów i funkcji. Krzywe łączenia i czasy przejścia są ważnymi funkcjami automatyki scen i mogą być teraz ustawiane indywidualnie dla każdego kanału. Instalacja nowej sieci została przeprowadzona przez firmę BFE.  „Ze względu na  specyfikę i harmonogram pracy w teatrze, prace nad projektem musiały przebiec sprawnie. Ten ograniczony czas był bez wątpienia dużym wyzwaniem. Stage Tec to partner, na którym zawsze możemy polegać” — podsumowuje Alexander Enders, inżynier projektu w BFE.

Teatr Muenster jest największą instytucją kulturalną w mieście, w której swoją działalność prowadzą teatr muzyczny i dramatyczny, teatr tańca, teatr młodzieżowy, a także odbywają się tam liczne koncerty.

Podziel się!