Hotel Andels w Łodzi | Konsbud Audio

Hotel Andels w Łodzi

System nagłośnienia sal konferencyjnych, który został zainstalowany w hotelu opiera się na procesorach DSP - Biamp NEXIA. W hotelu znajduje się 13 sal konferencyjnych o różnej wielkości i różnej ilości dostępnych źródeł. Sale mogą być ze sobą łączone dzięki przesuwnym ścianom działowym. Procesory są odpowiedzialne za automatyczny podział i łączenie poszczególnych systemów dźwiękowych w zależności od konfiguracji pomieszczeń, nastawów parametrów akustycznych poszczególnych źródeł dźwięku oraz linii głośnikowych.

Galeria: 

Produkty