Serwis

  Formularz serwisowy

  Konsbud-Audio udziela gwarancji na zakupiony sprzęt zgodnie z warunkami zamieszczonymi na stronie https://www.konsbud-audio.pl/serwis/warunki-gwarancji. Sprzęt wraz z wydrukowanym potwierdzeniem elektronicznego wysłania formularza zgłoszenia (potwierdzenie wysłania zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na podany w formularzu adres e-mail) oraz dowodem zakupu należy dostarczyć na adres:

  Konsbud Audio – serwis
  ul. Gajdy 24
  02-878 Warszawa
  lub do punktu, w którym sprzęt został zakupiony.

  Dane zgłaszającego

  Dane sprzętu

  Dokumenty

  Do naprawy gwarancyjnej klient musi dostarczyć wraz z kompletnym sprzętem, dokument zakupu i wydrukowane potwierdzenie wysłania formularza zgłoszenia naprawy (potwierdzenie wysłania formularza zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na podany w formularzu adres e-mail). W przypadku braku kompletu dokumentów lub sprzętu, może on zostać odesłany bez naprawy na koszt nadawcy.

  Konsbud-Audio udziela gwarancji na zakupiony sprzęt zgodnie z warunkami zamieszczonymi na stronie https://www.konsbud-audio.pl/serwis/warunki-gwarancji. Sprzęt wraz z wydrukowanym potwierdzeniem elektronicznego wysłania formularza zgłoszenia (potwierdzenie wysłania zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na podany w formularzu adres e-mail) oraz dowodem zakupu należy dostarczyć na adres:

  Konsbud Audio – serwis
  ul. Gajdy 24
  02-878 Warszawa
  lub do punktu, w którym sprzęt został zakupiony.

  Dane zgłaszającego

  Dane sprzętu

  Dokumenty

  Klient jest zobowiązany do spakowania sprzętu i dołączenia kompletu dokumentów (karta gwarancyjna, dokument sprzedaży, wydrukowane potwierdzenie wysłania formularza zgłoszenia naprawy). W przypadku braku dokumentu sprzęt zostanie odesłany na koszt nadawcy.

  Do naprawy gwarancyjnej klient musi dostarczyć wraz z kompletnym sprzętem dokument zakupu oraz oryginał dokumentu karty gwarancyjnej i wydrukowane potwierdzenie wysłania formularza zgłoszenia naprawy. W przypadku braku kompletu dokumentów lub sprzętu, może on zostać odesłany bez naprawy na koszt nadawcy.

  Konsbud-Audio udziela gwarancji na zakupiony sprzęt zgodnie z warunkami zamieszczonymi na stronie https://www.konsbud-audio.pl/serwis/warunki-gwarancji. Sprzęt wraz z wydrukowanym potwierdzeniem elektronicznego wysłania formularza zgłoszenia (potwierdzenie wysłania zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na podany w formularzu adres e-mail) oraz dowodem zakupu należy dostarczyć na adres:

  Konsbud Audio – serwis
  ul. Gajdy 24
  02-878 Warszawa
  lub do punktu, w którym sprzęt został zakupiony.

  Na podstawie nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Ten typ reklamacji zastępuje funkcjonującą do 24.12.2014 r. reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Konsument ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy zakupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym klient powinien poinformować o swoich oczekiwaniach związanych z reklamacją, klient może żądać: wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

  Jeżeli kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, to sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  Jeśli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

  Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny. Czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w wypadku rękojmi za wady wynosi 14 dni od dnia dostarczenia do sprzedawcy kompletnego sprzętu oraz dokumentów.

  Dane zgłaszającego

  Dane sprzętu

  Dokumenty

  Do reklamacji z tytułu rękojmi klient wraz z kompletnym sprzętem powinien dostarczyć oryginał dowodu zakupu. W przypadku braku kompletu dokumentów lub sprzętu, może on zostać odesłany bez rozpatrywania reklamacji na koszt nadawcy. Sprzedawca odpowiada za wady produktu z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu.

  Żądanie klienta

  Dotyczy wyłącznie towarów zakupionych po 24.12.2014r.

  Z tytułu rękojmi reklamacje należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy. Sprzęt wraz z formularzem należy dostarczyć do punktu w którym sprzęt został zakupiony.
  Na podstawie nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Ten typ reklamacji zastępuje funkcjonującą do 24.12.2014 r. reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Konsument ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy zakupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym klient powinien poinformować o swoich oczekiwaniach związanych z reklamacją. Klient może żądać: wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

  Jeżeli kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady, to sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  Jeśli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

  Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny. Czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w wypadku rękojmi za wady wynosi 14 dni od dnia dostarczenia do sprzedawcy kompletnego sprzętu oraz dokumentów.

  W przypadku zakupu towaru w celach handlowych np. do dalszej odsprzedaży lub na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie mają zastosowania.

  Konsbud-Audio udziela gwarancji na zakupiony sprzęt zgodnie z warunkami zamieszczonymi na stronie https://www.konsbud-audio.pl/serwis/warunki-gwarancji. Sprzęt wraz z wydrukowanym potwierdzeniem elektronicznego wysłania formularza zgłoszenia (potwierdzenie wysłania zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na podany w formularzu adres e-mail) oraz dowodem zakupu należy dostarczyć na adres:

  Konsbud Audio – serwis
  ul. Gajdy 24
  02-878 Warszawa
  lub do punktu, w którym sprzęt został zakupiony.

  Jeżeli naprawa będzie możliwa serwis po przeprowadzeniu odpłatnego przeglądu urządzenia przedstawi mailowo ofertę cenową przed dokonaniem naprawy.

  Dane zgłaszającego

  Dane sprzętu

  Powód zgłoszenia naprawy

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Konsbud Audio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gajdy 24. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  Polityka Prywatności