Teatr Narodowy Warszawa

Teatr Narodowy Warszawa

Teatr Narodowy w Warszawie, założony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jest czwartą najstarszą sceną narodową Europy.

W swojej burzliwej historii od XVIII po XXI wiek, Teatr był ośrodkiem przetrwania kultury narodowej. Wiele razy płonął i był odbudowywany. Za każdym razem odzyskiwał pozycję jednej z najważniejszych scen w Polsce. W Teatrze wystawiano, i wystawia się nadal, spektakle wybitne, o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury i państwowości. Inscenizacja “Dziadów” Adama Mickiewicza, w reżyserii Kazimierza Dejmka, dala asumpt do studenckiej i politycznej rewolucji w 1968 roku.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że współpracowaliśmy z Teatrem Narodowym już kilkukrotnie. W roku 2005 wykonaliśmy kompleksowy projekt systemu elektroakustycznego wraz z systemem nagłośnienia frontalnego widowni Sceny im. W. Bogusławskiego, na bazie którego w kolejnych latach zostały wykonane prace modernizacyjne. W roku 2013 dokonaliśmy wymiany systemów interkomowego i inspicjenckiego obejmujących wszystkie cztery sceny Teatru zlokalizowane w dwóch budynkach. Konieczne było zintegrowanie nowego systemu z częścią już istniejącej infrastruktury rozgłoszeniowej i sygnalizacyjnej tak, aby nie naruszać zabytkowych wnętrz Teatru. W 2022 roku wykonaliśmy ponowną modernizację instalacji elektroakustycznych trzech scen, dostosowując je do aktualnych potrzeb technologicznych.

Zastosowane technologie

Galeria zdjęć