Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. W lutym 2009 roku, w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego.

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Pierwsze koncepcje powołania Państwowego Instytutu Geologicznego sięgają czasów sprzed odzyskania niepodległości. Uroczyste otwarcie odbyło się w 1919 roku, w Pałacu Staszica, który był pierwszym, tymczasowym miejscem prac Instytutu. Budowę siedziby przy ul. Rakowieckiej w Warszawie ukończono w latach 30-stych.

W PIG zainstalowaliśmy system konferencyjny działający w technologii radiowej, którego zadaniami są wzmocnienie sygnałów audio, dostosowanie parametrów do warunków akustycznych pomieszczenia oraz przekaz sygnału do głośników zainstalowanych na ścianach.

Zastosowane technologie

Galeria zdjęć