Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności

Projekt Muzeum Solidarności “Polskie drogi do wolności” narodził się w marcu 1998 roku, według koncepcji przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i historyka dr. Jerzego Kuklińskiego.

W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia 2014 roku, otwarto gmach Europejskiego Centrum Solidarności, a wraz z budynkiem udostępniona została główna ekspozycja, zajmująca 3000 m kw powierzchni. Wystawa multimedialna koncentruje się na “Solidarności”, ale też w szerszym kontekście pokazuje historię ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo – Wschodniej. Ekspozycja obejmuje okres od strajków w sierpniu 1980 roku do przełomu w roku 1989, a także okres przemian  ustrojowych w Polsce i w sąsiednich krajach. Pokryty rdzą gmach o nieregularnej formie nawiązuje do kadłuba statku.

Ideą ECS jest przyczynianie się do tego, aby ideały ruchu Solidarność – demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu – zachowały swoją atrakcyjność i aktualność.

Do odpowiedniego funkcjonowania wystawy multimedialnej dostarczyliśmy niezbędny sprzęt  i oprogramowanie audio, zapewniliśmy jego odpowiednią konfigurację oraz wsparcie i doradztwo techniczne. Dokonaliśmy także profesjonalnej obróbki archiwalnych materiałów dźwiękowych, poprawiliśmy ich czytelność poprzez wyeliminowanie szumów, trzasków oraz innych odgłosów, które się w nich znalazły z racji tego, że były rejestrowane dawno, za pomocą sprzętu analogowego.

Zastosowane technologie

Galeria zdjęć