Chojnickie Centrum Kultury Chojnice

Chojnickie Centrum Kultury Chojnice

Chojnice wyznaczają południową granicę Kaszub – wyjątkowego regionu, wyróżniającego się własnym językiem i kulturą. Chojnickie Centrum Kultury to najważniejszy ośrodek wydarzeń kulturalnych nie tylko Chojnic, ale całej południowo – zachodniej części województwa pomorskiego.

Obiekt położony jest na wzgórzu, na którym dawniej znajdował się cmentarz ewangelicki. W ChCK odbywają się wydarzenia o charakterze nie tylko regionalnym, ale także ogólnopolskim, m.in. koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, festiwale muzyczne, teatralne i literackie.

Budynek ChCK przeszedł gruntowną modernizację, w ramach której wykonaliśmy instalację kompleksowego systemu elektroakustycznego.

Zastosowane technologie

Galeria zdjęć