Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa

Powstanie osady jazdowskiej na skarpie lewego brzegu Wisły wyprzedza początki historii Warszawy i wiąże się z istniejącą od XII w. przeprawą rzeczną między Kamieniem a Solcem.

W latach 70. – 80. XVI w. na terenie Jadowa zbudowano nowy dwór królewski, a w XII wieku rozpoczęto budowę murowanego zamku. Od 1922 roku mieściła się tu Wojskowa Szkoła Sanitarna, a w czasie Powstania Warszawskiego – szpital powstańczy. W 1954 roku zamek został zrównany z ziemią. W latach 70., z inicjatywy profesorów Aleksandra Gieysztora, Stanisława Lorentza i Jana Zachwatowicza, postanowiono na nowo wybudować Zamek Ujazdowski według projektu prof. Piotra Biegańskiego, który zaproponował realizację w pierwotnej, wczesnobarokowej wersji. Od 1985 r. mieści się tu Centrum Sztuki Współczesnej.

CSW jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki najnowszej we wszystkich jej przejawach i aspektach. CWS prezentuje twórczość artystów polskich i zagranicznych, utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie.

Zainstalowaliśmy nagłośnienie na dziedzińcu tego historycznego, wyjątkowego zamku. Odpowiadaliśmy za dostawę, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi systemu nagłośnieniowego oraz systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych.

Zastosowane technologie

Galeria zdjęć