NTi Audio przedstawia oprogramowanie Cinema Meter

NTi Audio przedstawia oprogramowanie Cinema Meter

Opcja Pomiaru Kinowego jest dedykowanym rozwiązaniem dla efektywnej kalibracji i weryfikacji zestawów głośnikowych stosowanych w kinach, zgodnie z normami SMPTE ST 202:2010 oraz SMPTE RP 200:2012.

Interaktywny asystent w oprogramowaniu prowadzi użytkownika przez specjalne procedury pomiarowe .

Cechy :

  • Generacja szablonów pomiaru zgodnie z wielkością sali kinowej oraz dedykowaną krzywą X-Curve.
  • Kalibracja menu dla zapisu referencyjnych danych w odniesieniu do każdego kanału jak również całego pomieszczenia.
  • Uśrednianie wyników pomiarowych w odniesieniu do różnych pozycji mikrofonów.
  • Menu służące do okresowych pomiarów , weryfikacji i porównania ich z zapisanymi danymi referencyjnymi.

Opcja pomiaru kinowego zawiera możliwość limitów widmowych . Do dokładnych pomiarów kina zalecany jest mikrofon pomiarowy klasy 1 model M2210 z uwagi na określone przedziały tolerancji SMPTE ST202:2010 , które są bardzo małe.

Podziel się!