Nowa aktualizacja systemowa dla duetu urządzeń pomiarowych NTI Audio XL2/MR-PRO

Nowa aktualizacja systemowa dla duetu urządzeń pomiarowych NTI Audio XL2/MR-PRO

NTI XL2 jest wprowadzonym  na rynek blisko 9 lat kompaktowym „kieszonkowym” urządzeniem służącym do pomiaru charakterystyki częstotliwościowej głośnika lub dowolnego komponentu audio. Podczas projektowania nowych rozwiązań software’owych dla tego urządzenia postawiono na szybkość i stabilność pomiaru.

Przy badaniu charakterystyki częstotliwościowej użytkownicy często borykali się z problemem znacznego czasu oczekiwania, aż ustabilizują się niskie częstotliwości. Inżynierowie postanowili skrócić go tworząc dwa nowe sygnały testowe. “Fastpnk1” i “Fastpnk4”, bo tak zostały nazwane zawierają kolejno 1 i 4 sekundowy, płaski w swojej charakterystyce szum różowy.  Czas odczytu stabilnego wyniku pomiaru został za ich pomocą skrócony do czasu rzeczywistego, czyli otrzymujemy go od razu po wygenerowanym sygnale testowym 1 lub 4 sekundowym. Wynik podawany jest w rozdzielczości 1/12 oktawy. Tak sprawny odczyt przydatny jest, gdy zachodzi potrzeba szybkiego poznania odpowiedzi częstotliwościowej, któregoś z elementów toru elektro-akustycznego np. głośnika, wzmacniacza lub kanału miksera.

Aby skorzystać z nowych rozwiązań dedykowanych dla duetu XL2/MR-PRO należy pobrać ze strony producenta NTI Audio nowe sygnały testowe, oraz zainstalować na analizatorze audio nowe funkcje pomiarowe o nazwach „EQ1” lub „EQ4”. Funkcje są kompatybilne z wersją oprogramowania 4.30 lub wyższą.

Instalacja nowych funkcji i pozyskanie sygnałów testowych jest bezpłatne. Wystarczy posiadać konto na stronie producenta NTI Audio i pobrać odpowiednie pliki ze strony https://www.nti-audio.com

Podziel się!