Czym jest napięcie bias i do czego jest potrzebne?

Czym jest napięcie bias i do czego jest potrzebne?

Napięcie bias to niskie napięcie prądu stałego, z reguły mieszczące się pomiędzy 1,5 a 9,5 V, używane do zasilania obwodów elektronicznych w kapsułach mikrofonów pojemnościowych. Zazwyczaj jest to stałe napięcie, określone dla danej kapsuły. Zbyt niskie napięcie może nie być wystarczające do zasilenia mikrofonu, może spowodować obniżenie poziomu wyjściowego mikrofonu lub jego zdolność do zbierania wysokich SPL. Z kolei zbyt wysokie napięcie bias może spowodować uszkodzenia obwodu, sprawiając, że mikrofon będzie nie do użytku.

Należy zauważyć, że zasilanie phantom i napięcie bias nie są tym samym. Mylące może być to, że często mówimy, że zasilamy mikrofony przewodowe phantomem. W większości przypadków jednak to zasilanie phantom, wynoszące z reguły 48 V, jest zmniejszane do napięcia bias przez wbudowane lub zewnętrzne moduły zasilania lub adaptery. Taki moduł zasilania jest dopasowany do szczególnych wymagań danego modelu mikrofonu, z którym jest dostarczany. Dla wielu modeli mikrofonów Audio-Technica obniżone napięcie bias wynosi tylko 1,5 do 5 V. Dlatego też, pominięcie modułu zasilania i podłączenie mikrofonu bezpośrednio do zasilania phantom z pewnością zniszczy mikrofon.

Moduł zasilania, oprócz zarządzania zasilaniem phantom, konwertuje sygnał audio do odpowiedniej impedancji, dopasowując go do danego wyjścia. W niektórych przypadkach moduł może też opcjonalnie zapewniać zasilanie z wewnętrznej baterii, w razie gdyby zasilanie phantomowe nie było dostępne lub przestało działać. Kolejną funkcją często spotykaną w module zasilania jest filtr dolnozaporowy, redukujący lub eliminujący niechciany szum otoczenia w niskim paśmie.

Pamiętaj, moduł zasilania nie dostarcza zasilania phantom, tylko nim zarządza przez jego konwersję do niskiego napięcia bias. Jeżeli urządzenie, do którego będziesz podłączał wybrany mikrofon nie dostarcza odpowiedniego poziomu zasilania phantom lub w ogóle go nie dostarcza, masz kilka możliwości rozwiązania tego problemu. Możesz dodać w układzie liniowym źródło zasilania phantom, np. AT8801 (wpiąć go pomiędzy moduł zasilania, a urządzenie). Innym rozwiązaniem jest wybranie modelu mikrofonu, którego moduł zasilania pozwala na użycie baterii AA. Przykładem może być mikrofon instrumentalny PRO 70. Dołączony do tego modelu moduł zasilania pozwala zarówno na zasilanie przez phantom, jak i z baterii AA.

Większość transmiterów bezprzewodowych systemów mikrofonowych, za wyjątkiem tych, które posiadają złącze XLR, zapewnia tylko napięcie bias. To napięcie jest na złączu wejściowym body-packa i  zasila mikrofon poprzez kabel mikrofonowy. Mikrofon dołączony do transmitera jest specjalnie zaprojektowany, by korzystać z tego napięcia.

Podziel się!