Czym jest czułość mikrofonu i dlaczego warto to wiedzieć?

Czym jest czułość mikrofonu i dlaczego warto to wiedzieć?

Umiejętność czytania i porównywania specyfikacji mikrofonów pomoże Ci zbliżyć się do brzmienia, które chcesz uzyskać, a jest to najważniejszy cel w nagrywaniu dźwięku. Spośród różnych parametrów, czułość jest jednym z najważniejszych, które należy brać pod uwagę podczas wyboru mikrofonu.

W przypadku mikrofonów czułość oznacza ilość sygnału wyjściowego przy zadanym sygnale na wejściu. W nowoczesnym sprzęcie audio, impedancja wejścia mikrofonowego jest dużo większa niż impedancja samego mikrofonu. Często na wejściu jest 10 razy większa niż na wyjściu, dlatego złącze mikrofonowe może być postrzegane jako obwód otwarty. Audio-Technica określa czułość mikrofonu używając do tego napięcia wyjściowego obwodu otwartego. Czułość informuje o tym, co mikrofon dostarcza na wyjściu przy określonym wejściowym poziomie ciśnienia dźwięku (SPL). To czyni pomiar napięcia obwodu otwartego bardzo przydatnym przy porównywaniu czułości mikrofonów. Pozwala też na zachowanie standardów i dokładności pomiarów. Dla pomiaru otwartego obwodu, Audio-Technica używa referencyjnego ciśnienia dźwięku o wartości 1 Pa, które odpowiada 94 dB SPL. Czułość mikrofonu jest więc wyrażona w decybelach (dB), ponieważ odnosi się do poziomu referencyjnego.

Ze względu na to, że poziom odniesienia jest dużo powyżej poziomu wyjściowego mikrofonu, czułość będzie wartością ujemną. Gdy przekształcamy wynik ze skali liniowej do skali decybelowej musimy zastosować logarytm, co generuje ujemny znak przy wartości czułości. Im bliżej zera, tym większy sygnał został dostarczony na wejście. Dlatego mikrofon, którego czułość wynosi -40 dB jest bardziej czuły niż ten, którego czułość wynosi -55 dB.

Mikrofony pojemnościowe mają zazwyczaj większą niż „normalną” czułość, przynajmniej w porównaniu do mikrofonów dynamicznych, które zwykle charakteryzują się dużo niższą czułością. Bardziej czułe mikrofony pojemnościowe mają zastosowanie w przypadkach, kiedy źródło emituje niższy SPL, np. przy nagrywaniu dialogów lub wokali. Przykładem może być mikrofon typu shotgun BP4071. Ma on bardzo wąską charakterystykę kierunkowości i czułość na poziomie -29 dB (33,5 mV). Ten poziom czułości pozwala na przenoszenie cichszych i bardziej oddalonych od mikrofonu dźwięków z wystarczającym napięciem na wyjściu. Właśnie z tego powodu, mikrofony o większej czułości są powszechnie stosowanie w produkcjach radiowych i telewizyjnych. Jednak nawet stosując takie mikrofony, trzeba brać pod uwagę limity, jakie niesie za sobą stosowanie dalekiego mikrofonowania.

Jednak nie wszystkie mikrofony pojemnościowe charakteryzują się wysoką czułością. Przykładowo, dwukapsułowy kierunkowy AE2500 łączy elementy dynamiczne i pojemnościowe w jednej obudowie. Element pojemnościowy ma czułość na poziomie -51 dB (2.8 mV), co sprawia, że jest on idealny dla stopy i innych źródeł dźwięku, emitujących wysoki SPL.

Mikrofony dynamiczne, w tym dynamiczna część AE2500, z reguły charakteryzują się bardzo niską czułością i są stosowane tam, gdzie trzeba przenieść duży poziom ciśnienia dźwięku – przy nagrywaniu piecy gitarowych, bębnów itp. Podobnie jak dla elementu pojemnościowego, czułość części dynamicznej w AE2500 jest równa -54 dB (1.9 mV). Przykłady innych mniej czułych mikrofonów dynamicznych to ATM230, AE2300, i ATM510.

Mamy nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz czym jest czułość i dlaczego ważne jest, aby brać ją pod uwagę przymierzając się do zakupu mikrofonu.

Podziel się!