Automatyczne pomiary hałasu i pogody

Automatyczne pomiary hałasu i pogody

System monitorowania hałasu NoiseScout służy do zdalnego monitorowania poziomu hałasu w trybie ciągłym w środowiskach takich jak place budowy i lotniska. Jest to profesjonalny system, zapewniający szeroki zakres opcji konfiguracyjnych. Wśród nich znajdują się teraz interfejsy Plug & Play do stacji pogodowych i odbiornik GPS.

Aktualizacja NoiseScout: Co nowego?

NoiseScout może teraz udostępniać aktualne dane pogodowe i dane GPS. Co więcej, odporny na warunki atmosferyczne mikrofon w obudowie WP30 posiada zatwierdzenie typu do pomiaru dźwięków zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

NoiseScout oferuje kompleskowe rozwiązanie

Podstawowym zadaniem systemu NoiseScout jest rejestracja poziomu hałasu i danych audio mierzonych za pomocą zestawu – miernika poziomu dźwięku XL2 oraz mikrofonu pomiarowego. Dane te mogą być przeglądane na żywo w przeglądarce internetowej, a raporty mogą być generowane na bieżąco podczas trwającego pomiaru.

Rejestrowanie danych pogodowych

Opady i prędkość/kierunek wiatru mogą wpływać na poziom ciśnienia akustycznego dźwięku mierzonego na zewnątrz. NoiseScout rejestruje więc dane pogodowe za pośrednictwem podłączonej stacji pogodowej, w tym ciśnienie atmosferyczne, temperaturę, wilgotność, opady, prędkość i kierunek wiatru. To, jakie dane są rejestrowane zależy od tego, która stacja meteorologiczna jest używana. NoiseScout obsługuje następujące stacje pogodowe, podłączane przez port USB:

– Vaisala WXT532 (wiatr)

– Vaisala WXT533 (wiatr, deszcz)

– Vaisala WXT536 (wiatr, deszcz, ciśnienie, temperatura, wilgotność)

Zdalna, bezobsługowa kontrola hałasu

Miernik poziomu dźwięku XL2 może być sterowany zdalnie przy użyciu systemu NoiseScout. Odbywa się to za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze lub telefonie komórkowym. Można również zdalnie słuchać, jakie dźwięki powodują przekroczenie limitów hałasu. Alarmy poziomu hałasu są wysyłane pocztą elektroniczną, łącznie z linkami do 10-sekundowych nagrań najgłośniejszych fragmentów pomiaru. Dzięki temu można łatwo określić, kiedy i dlaczego przekraczane są ustawione limity hałasu. Wszystkie te nagrania audio, wraz z danymi dotyczącymi poziomu hałasu, można pobrać za pomocą aplikacji NoiseScout w przeglądarce internetowej.

Automatyczne zarządzanie danymi

Miernik poziomu dźwięku XL2 przechowuje wszystkie dane pomiarowe lokalnie w urządzeniu. Są one dostępne bezpośrednio poprzez bezpieczne połączenie FTP. Dodatkowo, NoiseScout przesyła dane do chmury, automatycznie zarządzając danymi i powiadamiając użytkowników o ważnych wydarzeniach za pomocą poczty elektronicznej.

Usuń nieistotne zdarzenia z raportów

Oprogramowanie “Data Explorer” służy do szczegółowej analizy i raportowania danych. Zawiera odtwarzacz audio, wyświetla poziom dźwięku oraz widmo częstotliwości. Użytkownicy mogą zaznaczać dowolne zdarzenia za pomocą jednego kliknięcia myszką, w celu wykluczenia ich z obliczeń. Filtr umożliwia wyliczenie nowego poziomu wykluczając wybrane przez użytkownika dźwięki, np. deszcz lub nadmierny wiatr.

Te nowe funkcje NoiseScout są częścią najnowszego firmware’u XL2 V4.21. Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych klientów.

Podziel się!