Aktualizacja standardu STIPA

Aktualizacja standardu STIPA

5. edycja (ed5) standardu opisującego pomiary zrozumiałości mowy w normie IEC 60268-16 weszła w życie pod koniec września 2020 roku. Najnowszy firmware 4.50 miernika XL2 umożliwia pomiary zgodne z wersjami ed2-ed5. Sygnały stosowane do pomiarów w ed5 nieznacznie się zmieniły. Są one dostępne do pobrania dla wszystkich użytkowników STIPA na stronie my.nti-audio.com.

Dostosowanie sygnałów testowych

Standard STIPA ed5, opisujący pomiary zrozumiałości mowy, został ogłoszony we wrześniu 2020. Najważniejsza zmiana dotyczy ważenia w paśmie częstotliwości  sygnałów wzbudzających   Ogólny poziom szerokopasmowy jest  nieznacznie większy, z wyjątkiem niskich częstotliwości, dla  których wagi częstotliwościowe zostały zmniejszone, dzięki czemu według najnowszych badań, sygnał testowy jest bardziej zbliżony do spektrum mowy ludzkiej.

To oznacza, że nowy sygnał testowy w wersji es5 zawiera mniej energii w dolnym paśmie i może być emitowany z wykorzystaniem systemów, które są mniej wydajne, niż NTi Audio TalkBox. Sygnały testowe są dostępne  bezpłatnie – można je znaleźć na stronie my.nti-audio.com i wgrać bezpośrednio do NTi Audio TalkBox. Nowe urządzenia TalkBox i MR-PRO będą miały domyślnie wgrane nowe sygnały testowe, zgodne z ed5.

Co jeśli się pomylę i użyję ed4 zamiast ed5 (lub odwrotnie)?

Analizator XL2 można łatwo przełączać po każdym pomiarze pomiędzy edycjami (od ed2 do ed5). W najważniejszej części analizy różnice pomiędzy ed4 i ed5 są nieistotne – nie wprowadzają błędów pomiarów.

Może się również zdarzyć, że będziesz potrzebował(-a) wykonać pomiar zgodny z ed4, a Twój TalkBox będzie miał sygnały zgodne z ed5 (lub odwrotnie). Mimo, że sygnały testowe różnią się o prawie 6 dB, różnica w wyniku pomiaru STI jest średnio mniejsza niż 0.01 – waga wartości modulacji dla niskich częstotliwości jest znacznie zmniejszona, dzięki czemu ma nieznaczny wpływ na wynik pomiaru. Standardowe odchylenie błędu pomiaru wynosi 0.015 STI, a maksymalny błąd 0.03 STI. Tylko w 2 % przypadków, niepewność pomiaru przekracza poziom 0.03 STI.

Zaktualizowany dokument opisujący pomiary STI z użyciem XL2:
https://www.nti-audio.com/Portals/0/data/en/NTi-Audio-AppNote-STIPA-Measurement.pdf

Nowy firmware V4.50 dla XL2 zgodny z aktualnym standardem IEC 60268-16:2020 (ed5):
https://my.nti-audio.com/support/xl2/download/XL2V450.01

Zaktualizowane programowanie STI Reporter:
https://my.nti-audio.com/support/xl2/download/NTi-Audio-STI-Report.zip

Podziel się!